Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

palahniuks-laughter
3256 eed3 500
Reposted fromanheros anheros viaanabee anabee
palahniuks-laughter
1961 98a5 500
Reposted fromsameoldshit sameoldshit vianoisetales noisetales
palahniuks-laughter
5473 f8cf
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
7111 0ae2 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
palahniuks-laughter
4317 ccb5 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
palahniuks-laughter
1851 0168 500
Reposted fromdivi divi viatfu tfu
palahniuks-laughter
1834 a609 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky vianoisetales noisetales

February 02 2020

palahniuks-laughter
9473 e982 500
palahniuks-laughter
1140 7c76 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaLusia Lusia
palahniuks-laughter
0637 259a 500
Reposted fromSanthe Santhe viagaf gaf
palahniuks-laughter
6107 d024 500
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viashikaji shikaji
palahniuks-laughter
4264 77a5 500
Reposted frompiehus piehus viadreamboat dreamboat
palahniuks-laughter
Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą
Reposted fromikhakima ikhakima viablackheartgirl blackheartgirl
palahniuks-laughter

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
palahniuks-laughter
1961 98a5 500
Reposted fromsameoldshit sameoldshit viaEwkaLoL EwkaLoL
palahniuks-laughter
6505 98d4
Reposted frommarceline777 marceline777 viainto-black into-black
palahniuks-laughter
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainto-black into-black
palahniuks-laughter
9802 11e8 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black
palahniuks-laughter
5457 c59f
Reposted frommiischa miischa viano-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl