Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2020

palahniuks-laughter
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viaolvide olvide
palahniuks-laughter
8885 a5db 500
Reposted fromgrobson grobson viaSenyia Senyia
palahniuks-laughter
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSenyia Senyia
palahniuks-laughter
9144 6d40
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viavictorian victorian
palahniuks-laughter
1358 72ef 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
palahniuks-laughter
Reposted fromjasminum jasminum viavictorian victorian
palahniuks-laughter
2778 ba7b 500
Reposted fromtfu tfu
palahniuks-laughter
2889 4e4a 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
palahniuks-laughter
3605 2396 500
Reposted fromtfu tfu viableh bleh
palahniuks-laughter
2925 9f68 500
Reposted frompiehus piehus viaradaetyki radaetyki
palahniuks-laughter
3592 73ed 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viaradaetyki radaetyki
palahniuks-laughter
5420 ac6d 500
Reposted fromolbaria olbaria vianoisetales noisetales
palahniuks-laughter
5520 11f0
Reposted fromolbaria olbaria viairmelin irmelin
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan vialiliowadusza liliowadusza
palahniuks-laughter

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid vialiliowadusza liliowadusza
palahniuks-laughter
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialiliowadusza liliowadusza
palahniuks-laughter
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
palahniuks-laughter
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus vialiliowadusza liliowadusza
palahniuks-laughter
8260 ad0c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl