Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

palahniuks-laughter
4584 2a77
Südtirol
Reposted frombirke birke vianoisetales noisetales
palahniuks-laughter
4319 64fc 500
Reposted fromswissfondue swissfondue vianoisetales noisetales

August 26 2016

palahniuks-laughter
0086 8f49
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajethra jethra
palahniuks-laughter
Pocałunków każdego ranka i szczerych zapewnień, że jestem najpiękniejsza. Uśmiechu, kiedy będę smutna, wybaczenia, kiedy narobię głupstw, pomocy nawet wtedy, kiedy będę się za nią gniewać, kwiatka na poduszce, kiedy się obudzę. A kiedy będę tańczyć w sali pełnej pięknych kobiet, twojego wzroku mówiącego, że wyjść chcesz tylko ze mną. Dasz mi to wszystko?
— Jacek Piekara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanilic anilic
palahniuks-laughter
0472 1e23 500
Reposted fromkjuik kjuik viatoniewszystko toniewszystko
8968 5f15 500
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
1856 6305 500
palahniuks-laughter
8741 7a7b
Reposted fromcontroversial controversial viacongreve congreve
palahniuks-laughter
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
palahniuks-laughter
0158 bd4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacongreve congreve
palahniuks-laughter
Reposted fromFlau Flau viamoco moco
palahniuks-laughter
0686 4e5d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarawruapart rawruapart
palahniuks-laughter
0938 96b3 500
@rol :*
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
palahniuks-laughter
7432 1f8f 500
Karkonosze Mountains, Czech Republic
Reposted fromjudysza judysza viafourstrings fourstrings
palahniuks-laughter
Reposted fromtfu tfu
palahniuks-laughter
Pamiętam teraz słowa babci, która mówiła, że miłość jest wtedy, kiedy chcesz z kimś przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osypane kwieciem bzy, a latem zbierać z tym kimś jagody... i pływać w rzece. Jesienią robić razem powidła i uszczelniać okna przed wiatrem. Zimą - pomagać przetrwać katar i długie wieczory, a jak już będzie zimno, rozpalać razem w piecu
— J.L. Wiśniewski
palahniuks-laughter
4880 feef 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl