Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2016

palahniuks-laughter
3520 b89c
Reposted frompszczola91 pszczola91 viatfu tfu
palahniuks-laughter

September 10 2016

palahniuks-laughter

September 07 2016

palahniuks-laughter
palahniuks-laughter

September 05 2016

palahniuks-laughter
Reposted frompl pl viazachlanny zachlanny
palahniuks-laughter
5045 e47c 500
Reposted fromfungi fungi viacocciuella cocciuella
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
0451 9ab2 500
Reposted fromkjuik kjuik viamanticore manticore
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
Reposted fromoll oll
palahniuks-laughter
4745 edd1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
palahniuks-laughter
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
Reposted frompjoter pjoter viatfu tfu
palahniuks-laughter
grafika alone and quote
Reposted fromweightless weightless viamimi07 mimi07

September 03 2016

palahniuks-laughter
Jeśli mężczyzna cię nie szanuje – uciekaj. Jeśli nie obchodzi go, co myślisz, czego pragniesz – uciekaj jak najszybciej. Miłość nie jest forsowaniem swojego zdania. Nie jest braniem tego, czego chcemy. Jest kompromisem, co trzecią drogą, uszczęśliwiającą obie strony.
Jeśli raz cię popchnął, nazwał dziwką, wyśmiał twoje zwierzenia albo podzielił się z innymi ludźmi sekretem, który mu powierzyłaś – nie łudź się, zrobi to znowu.
Jeśli stawia swoje potrzeby ponad twoimi – nie zmieni się. Zasługujesz na więcej. Jesteś wyjątkowa. Masz prawo mówić „nie”. Pamiętaj o tym. A jeśli ktoś nie słyszy twego „nie” – uciekaj.
Nie masz siły? Idź więc po pomoc do tych, którzy słyszą. Jest ich więcej, niż ci się zdaje.
— Liliana Fabisińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahuntrees94 huntrees94
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
Reposted fromtfu tfu
palahniuks-laughter
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl